Future Learning Spaces: Wat komt er bij kijken?

Afgelopen week ben ik bij de Verkenningsbijeenkomst Future Learning Spaces, georganiseerd bij SURF geweest. Het doel van deze bijeenkomst was om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en waar de behoeftes liggen op het gebied van leslokalen voor het ‘toekomstige onderwijs’. Tevens was een van de doelen om te kijken of er behoefte is aan een zogenaamde Special Interest Group, oftewel een Learning Community.

Aan het begin was er een uitgebreide kennismakingsronde waarin iedereen vertelde wie hij was, wat zijn achtergrond was en wat hij wilde ophalen of brengen. De samenstelling van de groep was zeer divers; AV-specialisten, mensen uit de facilitaire richting of met een onderwijskundige achtergrond. Veelal waren deze afkomstig uit het HBO of de Universitaire wereld (waar was het MBO?).

Uit de kennismakingsronde kwam meteen mijn voornaamste conclusie: de mensen die een primaire taak hadden op een specifiek domein kwamen vooral met vragen. Bij instellingen waar er gericht beleid is op gebied van Learning Spaces hadden de aanwezigen de antwoorden. Een integrale aanpak, waarin alle stakeholders betrokken zijn, is dus noodzakelijk om effectief en optimaal gebruik te maken van de Learning Spaces.

Met name de TU Delft heeft al verregaand beleid – goed uitgewerkt – om richting te geven aan dit integrale beleid. Er is al veel informatie beschikbaar in de vorm van een toolbox, een ‘kookboek‘ (standaardinrichting van een lokaal op basis van didactische toepassingen) en zelfs een leergang en spelvormen om de integrale aanpak te benadrukken. Kortom; er is al ontzettend veel beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst werd er verder gebrainstormd over de actoren en resultaten die gerealiseerd ‘moeten’ worden om Future Learning Spaces die plek te geven binnen die organisatie die het nodig heeft om tot een integrale aanpak te komen. Veelal zit het in het gebruik maken van de bestaande middelen door deze onder de aandacht te brengen. Ga de spellen doen met verschillende mensen in de organisatie, geef workshops over de toolkit, ga op bezoek naar inspirerende scholen die hierin vooroplopen, daag leveranciers uit middels ‘challenges (momentele trend) om te laten zien welke oplossingen zij bedenken. SURF gaat de bevindingen van deze bijeenkomst verzamelen en gaat onderzoeken of het zinvol is om een nieuwe Special Interest Group te formeren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Ook voor het MBO!

Maar nogmaals de belangrijkste conclusie: het inrichten van moderne onderwijslokalen is geen feestje van de afdeling facilitair, huisvesting of ICT (zelfs bij enkele de audiovisuele afdeling), maar vraagt een integrale aanpak waarin het onderwijs leidend moet zijn. Voor de onderwijskant geldt echter ook dat zij reeds bij het begin van onderwijsvernieuwingen de mensen die de randvoorwaarden moeten leveren betrekken bij de innovaties! Dan pas lukt het om de benodigde learning spaces optimaal in te richten en de mogelijkheden die er zijn optimaal te benutten. Dat lijkt een open deur, maar de praktijk is toch wel een heel stuk weerbarstiger.