Smartphone in het onderwijs: digitaal leermiddel of digitale afleiding?

In deze sessie wordt er kritisch naar telefoongebruik in de klas, vanuit een neuropsychologisch, didactisch en sociaal-maatschappelijk perspectief gekeken. Door Andrieke Thissen (Saxion) is er onderzoek gedaan naar hetgeen 88 studenten hebben ervaren na 8 weken zonder smartphone in de klas. Op dit moment is er veel negatieve publiciteit rondom het gebruik van de smartphone in het onderwijs: de Franse overheid die het wil verbieden, aandeelhouders van Apple die hun kinderen op scholen plaatsen waar een smartphoneverbod geldt. Volgens nieuwe inzichten bestaat multitasken niet. Men switched voortdurend van taken waarin het brein pauze nodig heeft om zich te kunnen focussen. De

Continue reading