Leerpaden en Gepersonaliseerd Leren

Recentelijk verschenen een tweetal artikelen van Kennisnet over het selecteren van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren. In het artikel “Werken vanuit leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de leerstof los” wordt beschreven hoe in het PO en VO vanuit de leerdoelen die door SLO zijn opgesteld de vaste structuur wordt losgelaten. Voor het MBO wordt in dit artikel verwezen naar de kwalificatiedossiers van SBB die leidend kunnen zijn voor het flexibiliseren van de leerstof. Waar het in principe om gaat is dat iedere studie-activiteit en/of studiebron voorzien moet zijn van een tag (label, metadata) waardoor de student en docent

Continue reading

De leermiddelenketen in het onderwijs

Gisteren verscheen de uitgave “De leermiddelenketen in het onderwijs” van Kennisnet. Deze uitgave geeft een duidelijk inzicht over hetgeen de leermiddelenketen nu precies inhoudt en legt het belang hiervan uit. Een uitgave die nuttig kan zijn voor docenten, opleidingsmanagers en ondersteuners die te maken hebben met digitale leermiddelen. Dus zeker de moeite van het lezen waard. Om digitale leermiddelen effici├źnt te kunnen gebruiken in het onderwijs, spelen een aantal processen een voorname rol. Bij deze processen (selecteren van digitale lesmethodes, bestellen en toegang krijgen, leren en verwerken van resultaten) spelen verschillende partijen een belangrijke rol; uiteraard het onderwijs zelf, maar

Continue reading

Handboek Digitale Geletterdheid

Hij stond al een tijdje op mijn ‘nog te lezen-lijstje’: het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet. Hoewel het handboek vooral voor het PO en VO is geschreven, is deze uitgave uitstekend geschikt voor het MBO. De voorbeelden voor het VO zijn zonder al teveel creativiteit makkelijk aan te passen aan het MBO-onderwijs. Deze uitgave biedt handvatten om op structurele wijze een leerlijn voor digitale geletterdheid te ontwikkelen. Het beschrijft hoe je vanuit visievorming digitale geletterdheid via een viertal fasen integreert met je reguliere onderwijs. De uitgave bestaat uit een drietal delen: Het eerste deel begint met een uitgebreide verkenning van

Continue reading