“Gepersonaliseerd leren maakt toetsen belangrijker”

Volgens de ‘onderwijsverlichters’ gaat het nieuwe gepersonaliseerd onderwijs het toetsen van kennis overbodig maken. Het ‘verlichte’ onderwijs inspireert studenten dermate dat zij ‘vanzelf’ leren wat nodig is voor het vak waar zij voor worden opgeleid. Ook wordt door learning analytics de ‘stand van zaken’ bijgehouden en is toetsen daardoor overbodig. Ik geloof daar absoluut niet in! Dat een toets aan het einde van een onderwijsperiode waarin alle kennis die in die periode is geleerd wordt getoetst op één moment heeft, naar mijn mening, inderdaad de langste tijd gehad. Dat in het MBO een kennisfundament niet meer ‘belangrijk’ is, gaat er niet in bij mij. Dat kennis door de technologische ontwikkelingen steeds sneller veranderd en dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor het leren bijhouden van kennis, stel ik zeker niet ter discussie. Maar kennis blijft een fundament vormen in het onderwijs en zonder toetsen zullen de meeste studenten onvoldoende kennis opdoen om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces waarvoor zij worden opgeleid.

Wat wel gaat veranderen is de rol die toetsen spelen in het onderwijs. Bij gepersonaliseerd onderwijs is just-in-time feedback een belangrijk deel dat bijdraagt aan het leerproces. Het maken van een toets kan een student van zinvolle feedback voorzien of hij de juiste kennis bezit. Belangrijk wordt dan wel om niet meer aan het einde van een leerperiode te toetsen, maar wanneer de feedback gewenst is. Toetsen zal dus vaker en gerichter nodig zijn. En het doel van toetsen veranderd. Toetsen heeft niet meer tot doel om vast te stellen of iemand bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar, maar maakt onderdeel uit van het leerproces.

Als toetsing ingezet gaat worden als feedback instrument binnen gepersonaliseerd leren, heeft dit een grote impact op de onderwijslogistiek. Het is niet meer mogelijk om toetsen op een bepaald moment in te plannen in een curriculum, maar dient flexibeler ingezet te kunnen worden. Het onderwijssysteem is hierin leidend. Hoe de onderwijslogistiek georganiseerd moet worden is dus niet op voorhand te zeggen. In een aantal situaties kan het voldoende zijn om periodiek toetsen in te plannen en in een andere situatie moet een toets op aanvraag van de student beschikbaar zijn.

Als er meer en vaker getoetst moet worden, moeten toetsen ook vaker nagekeken worden. Als toetsen als feedback wordt gebruikt, dient het resultaat ook veel sneller beschikbaar te zijn. En om dit te kunnen realiseren is digitaal toetsen eigenlijk de enige oplossing om hieraan te kunnen voldoen. Nu zijn er genoeg digitale toetssystemen beschikbaar die hierin kunnen voorzien. Toch wil ik er eentje uitlichten die uitstekend past binnen het gebruik van toetsen bij gepersonaliseerd leren. En dat is Test-Correct.

Naast een ‘gewone’ toetsapplicatie biedt Test-Correct de mogelijkheid tot peer-review. Studenten beoordelen in groepjes, geanonimiseerd, elkaars werk. Met deze functionaliteit krijgen de studenten nogmaals de stof ‘onder handen’ en worden ze aangesproken op een hoger denkniveau (Bloom). Studenten dienen de kennis immers te kunnen analyseren en uit te kunnen leggen aan hun medestudenten. Met Test-Correct wordt dus waarde toegevoegd aan toetsen.

Dit blogbericht beschrijft een product van een commerciële partij. Nadrukkelijk wil ik verwijzen naar de disclaimer.