“Gepersonaliseerd leren maakt toetsen belangrijker”

Volgens de ‘onderwijsverlichters’ gaat het nieuwe gepersonaliseerd onderwijs het toetsen van kennis overbodig maken. Het ‘verlichte’ onderwijs inspireert studenten dermate dat zij ‘vanzelf’ leren wat nodig is voor het vak waar zij voor worden opgeleid. Ook wordt door learning analytics de ‘stand van zaken’ bijgehouden en is toetsen daardoor overbodig. Ik geloof daar absoluut niet in! Dat een toets aan het einde van een onderwijsperiode waarin alle kennis die in die periode is geleerd wordt getoetst op één moment heeft, naar mijn mening, inderdaad de langste tijd gehad. Dat in het MBO een kennisfundament niet meer ‘belangrijk’ is, gaat er

Continue reading

All You Can Learn

Mensen die mij kennen, weten dat ik een groot voorstander ben van ‘open education‘. Vele docenten hebben goede ideeën over onderwijs en hebben vaak goed leermateriaal op de plank liggen. Er zijn voor het MBO gratis open leerplatforms beschikbaar zoals Wikiwijs, maar deze hebben een aantal nadelen en beperkingen. Zo is de kwaliteit van het aangebodene niet altijd even goed of beoordeelbaar, zijn de toepassingsmogelijkheden beperkt en is het vaak lastig te koppelen aan een kwalificatiedossier. Het maken van digitale leermiddelen is zo gezegd een vak apart en dan kom je al snel uit bij de educatieve uitgeverijen. Om opleidingen

Continue reading

Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 2)

In een eerdere blog heb ik geschreven over de eisen die gesteld worden aan de digitale leeromgeving op basis van enkele onderwijsconcepten die ‘in extreme mate’ de kenmerken van gepersonaliseerd leren kennen. Het betrof hier voornamelijk de eisen die gesteld worden aan de elektronische leeromgeving (elo). In dit bericht wordt de vertaling gemaakt voor de functionele eisen die gesteld worden aan de digitale leer- en werkomgeving op basis van de vijf domeinen waarop personalisatie kan plaatsvinden. Ook voor dit bericht geldt dat de didactische- en pedagogische uitgangspunten buiten beschouwing zijn gelaten. SURF heeft in 2016, voor de onderwijslogistieke kant, een

Continue reading