AVG: wat met de educatieve apps?

Sinds 25 mei is de Europeese wet rondom privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft uiteraard ook invloed op het onderwijs. Ongetwijfeld zal iedere medewerker in het onderwijs hier al mee zijn ‘lastig gevallen’. En zo niet, kun je op een speciale website van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming alle relevante informatie voor het onderwijs vinden. Met de instellingsbrede applicaties (Studenteninformatiesystemen en Elektronische Leeromgevingen) heeft de school al regelingen getroffen, net als met de digitale leermiddelen die schoolbreed worden aangeschaft. Maar er zijn ook applicaties die niet centraal worden aangeschaft en door de docent worden gebruikt in

Continue reading