High Impact Learning that Lasts (HILL)

Tijdens de CvI-Conferentie 2018 gaf Filip Dochy een korte keynote over High Impact Learning that Lasts (HILL).
Prof. dr. Filip J.R.C. Dochy is hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training (bedrijfsdidactiek) aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijs-innovatie & IT aan de Universiteit van Maastricht. In de beginjaren van het huidige millennium heeft hij veel onderzoek gedaan naar competentiegericht- en coöperatief leren. Sinds 2015 is hij bezig met het onderzoeken naar welke interventies leiden tot ‘leren dat beklijfd. Hij noemt dit High Impact Learning that Lasts. Deze bouwstenen komen voort uit studies naar onderwijsrendement van de afgelopen 25 jaar. In onderstaand filmpje legt Filip Dochy uit waaruit de zeven bouwstenen bestaan van HILL.

Dochy geeft aan dat onderwijs voor 70% moet bestaan uit interactie en teamwork, 20 procent uit zelfstudie en 10% uit directe instructie. Hij is uiterst kritisch op directe instructie, waarvan hij beweert dat deze slechts voor een beperkt aantal doelen bruikbaar zijn: inleiden, structuur bieden, de opdracht toelichten, interpretaties onderscheiden en bij vragen. In alle andere gevallen gebruik je andere werkvormen.

Jammer dat hier ook weer de zaal werd geïndoctrineerd met het beeld dat ‘hervormers’ van het onderwijs graag oproepen: het beeld dat als de leraar praat, de student slaapt. Dat is natuurlijk ongenuanceerd. Hattie en Marzano tonen aan dat – indien goed uitgevoerd! – directe instructie een zeer effectieve manier van onderwijs is. Ik wil hierbij beslist niet zeggen dat Dochy het bij het verkeerde eind heeft, alleen de stelligheid waarmee hij de directe instructie onder uit haalt, vind ik het creëren van een verkeerd beeld. En dat doen de ‘onderwijsverlichters’ erg graag.

Waar de ‘onderwijsverlichters’ wel een punt hebben is dat een overdosis aan directe instructie, die ook nog eens kwalitatief slecht wordt uitgevoerd, leidt tot weinig studentbetrokkenheid. Verder stimuleert het ook niet de pro-activiteit en creativiteit van de student; hetgeen we volgens de 21e-eeuwse vaardigheden wel van hen verlangen. En hierin biedt HILL goede aanknopingspunten om het moderne (gepersonaliseerde) onderwijs mee vorm te geven. Dus zeker iets om kennis van te nemen!!!

De komende tijd verschijnen op het YouTube kanaal van HILL diverse filmpjes, waarin de bouwstenen nader worden toegelicht.