“Gepersonaliseerd leren maakt toetsen belangrijker”

Volgens de ‘onderwijsverlichters’ gaat het nieuwe gepersonaliseerd onderwijs het toetsen van kennis overbodig maken. Het ‘verlichte’ onderwijs inspireert studenten dermate dat zij ‘vanzelf’ leren wat nodig is voor het vak waar zij voor worden opgeleid. Ook wordt door learning analytics de ‘stand van zaken’ bijgehouden en is toetsen daardoor overbodig. Ik geloof daar absoluut niet in! Dat een toets aan het einde van een onderwijsperiode waarin alle kennis die in die periode is geleerd wordt getoetst op één moment heeft, naar mijn mening, inderdaad de langste tijd gehad. Dat in het MBO een kennisfundament niet meer ‘belangrijk’ is, gaat er

Continue reading

Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 2)

In een eerdere blog heb ik geschreven over de eisen die gesteld worden aan de digitale leeromgeving op basis van enkele onderwijsconcepten die ‘in extreme mate’ de kenmerken van gepersonaliseerd leren kennen. Het betrof hier voornamelijk de eisen die gesteld worden aan de elektronische leeromgeving (elo). In dit bericht wordt de vertaling gemaakt voor de functionele eisen die gesteld worden aan de digitale leer- en werkomgeving op basis van de vijf domeinen waarop personalisatie kan plaatsvinden. Ook voor dit bericht geldt dat de didactische- en pedagogische uitgangspunten buiten beschouwing zijn gelaten. SURF heeft in 2016, voor de onderwijslogistieke kant, een

Continue reading

Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 1)

Een tweetal jaar geleden werd in het meest zuidelijke ROC van Nederland het strategisch meerjarenplan gepresenteerd, waarin gepersonaliseerd leren en een modern curriculum een speerpunt zijn. In het strategisch meerjarenplan werd ook beschreven dat ‘de teams aan zet’ zijn om hier ieder op eigen wijze invulling aan te geven. Dat dit grote consequenties heeft voor mijn vakgebied – leertechnologie in het onderwijs – was mij al direct duidelijk. Met name de inrichting van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) zou waarschijnlijk radicaal gaan veranderen ten opzichte van de inrichting van de applicaties die we momenteel beschikbaar hebben. Een tweetal vragen

Continue reading