Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 2)

In een eerdere blog heb ik geschreven over de eisen die gesteld worden aan de digitale leeromgeving op basis van enkele onderwijsconcepten die ‘in extreme mate’ de kenmerken van gepersonaliseerd leren kennen. Het betrof hier voornamelijk de eisen die gesteld worden aan de elektronische leeromgeving (elo). In dit bericht wordt de vertaling gemaakt voor de functionele eisen die gesteld worden aan de digitale leer- en werkomgeving op basis van de vijf domeinen waarop personalisatie kan plaatsvinden. Ook voor dit bericht geldt dat de didactische- en pedagogische uitgangspunten buiten beschouwing zijn gelaten. SURF heeft in 2016, voor de onderwijslogistieke kant, een

Continue reading

Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 1)

Een tweetal jaar geleden werd in het meest zuidelijke ROC van Nederland het strategisch meerjarenplan gepresenteerd, waarin gepersonaliseerd leren en een modern curriculum een speerpunt zijn. In het strategisch meerjarenplan werd ook beschreven dat ‘de teams aan zet’ zijn om hier ieder op eigen wijze invulling aan te geven. Dat dit grote consequenties heeft voor mijn vakgebied – leertechnologie in het onderwijs – was mij al direct duidelijk. Met name de inrichting van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) zou waarschijnlijk radicaal gaan veranderen ten opzichte van de inrichting van de applicaties die we momenteel beschikbaar hebben. Een tweetal vragen

Continue reading