Handboek Digitale Geletterdheid

Hij stond al een tijdje op mijn ‘nog te lezen-lijstje’: het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet. Hoewel het handboek vooral voor het PO en VO is geschreven, is deze uitgave uitstekend geschikt voor het MBO. De voorbeelden voor het VO zijn zonder al teveel creativiteit makkelijk aan te passen aan het MBO-onderwijs.

Deze uitgave biedt handvatten om op structurele wijze een leerlijn voor digitale geletterdheid te ontwikkelen. Het beschrijft hoe je vanuit visievorming digitale geletterdheid via een viertal fasen integreert met je reguliere onderwijs.

De uitgave bestaat uit een drietal delen:

Het eerste deel begint met een uitgebreide verkenning van de begrippen en ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid. Hierna wordt nader ingegaan op de wijze waarop een school een visie kan ontwikkelen voor het verder vormgeven van digitale geletterdheid in het curriculum. Het eerste deel eindigt met een pleidooi voor het integreren van de leerlijn in het bestaande curriculum. Hoewel het deze uitgave voornamelijk zich richt op het PO en VO is dit met enige moeite ook te integreren in het onderwijs van het MBO.

In het tweede deel worden de vier fasen nader toegelicht:

  • Inventariseren van de beginsituatie en het maken van een plan;
  • Een bescheiden start door het starten op kleine schaal met een beperkt programma;
  • Structurele implementatie door het verbinden van thema’s uit digitale geletterdheid met het reguliere onderwijs.
  • Verankering van de leerlijn door deze schoolbreed uit te rollen; volledige leerlijn is dan voor alle klassen ge├»ntegreerd met het reguliere onderwijs.

Verder wordt de sociale context van de leerlijn in dit deel beschreven. Zaken als veilig leerklimaat, digitaal burgerschap en 21e eeuwse vaardigheden worden hier benoemd. Ten slotte komen enkele pioniers op het gebied van digitale geletterdheid en good-practices van enkele scholen aan bod.

Het derde deel bestaat uit verschillende bijlagen. Een opsomming van checklists en adviezen, een overzicht van beschikbare lesmethodes en leerlijnen, vele tips voor project- en lesactiviteiten en een aantal lijsten voor het bespreken van digitale geletterdheid met studenten en ouders.

Het handboek is dus geschikt voor zowel onderwijsontwikkelaars die digitale geletterheid in het onderwijscurriculum vorm willen geven, maar zeker ook geschikt voor docenten die op zoek zijn naar inspiratie om met digitale geletterdheid in hun onderwijs aan de slag te gaan.