High Impact Learning that Lasts (HILL)

Tijdens de CvI-Conferentie 2018 gaf Filip Dochy een korte keynote over High Impact Learning that Lasts (HILL). Prof. dr. Filip J.R.C. Dochy is hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training (bedrijfsdidactiek) aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijs-innovatie & IT aan de Universiteit van Maastricht. In de beginjaren van het huidige millennium heeft hij veel onderzoek gedaan naar competentiegericht- en coƶperatief leren. Sinds 2015 is hij bezig met het onderzoeken naar welke interventies leiden tot ‘leren dat beklijfd. Hij noemt dit High Impact Learning that Lasts. Deze bouwstenen komen voort uit studies naar onderwijsrendement van de afgelopen 25 jaar. In onderstaand

Continue reading