Mevrouw, waar is Judas?

Soms kom je dingen tegen die eigenlijk niet op dit blog thuis horen omdat het totaal niets met leertechnologie te maken heeft, maar het delen meer dan waard zijn. Zo was ik tijdens de CvI-conferentie toehoorder bij de zogenaamde MBO-talks. Dit zijn “TED-talks” van maximaal 13 minuten, waarin iemand zijn statement kan maken over zaken die te maken hebben met het MBO-onderwijs.

Marlies de Groot-de Graaf van Koning Willem I prikkelde mij met de titel van haar MBO-talk “Mevrouw, Judas stond hier toch vorige week? Hij is nu weg.” Het bleek een opmerking te zijn van een niveau 2 student van de opleiding Beveiliging die teleurgesteld was dat hij het boek Judas van Astrid Holleeder niet kon lenen, omdat iemand anders het had meegenomen. Sinds kort is bij een drietal opleidingen van Koning Willem I (KW I) een project gestart waarin er op de afdelingen een schoolbieb is ingericht. Daar waar bij andere scholen de schoolbieb verdwijnt of dit reeds is gebeurd, kiest KW I om tegen deze trend in te gaan. En met een heel goed verhaal, vind ik persoonlijk!

Met de opkomst van de visie dat de nieuwe generatie jongeren allemaal beter leren met ‘beelden’ en dat dit beter aansluit bij de belevingswereld, is het ‘papieren boek in de ban gedaan’. Jongeren lezen bijna niet meer. Maar we klagen wel dat de taalvaardigheden van de jongeren allemaal achteruit zijn gegaan. Volgens Marlies hangen die twee elementen samen. Wie geen boeken leest, krijgt een beperkte woordenschat. Wie een beperkte woordenschat heeft, kan zich minder goed uitdrukken, etc. Ik kan geen speld tussen deze redenatie krijgen en ben bereid om de relatie tussen de opkomst van de beeldcultuur en de achteruitgang van de taalvaardigheden te geloven. En als je als school dan kiest om het ouderwets lezen van boeken te stimuleren, heeft dit ook een positieve invloed op de taalontwikkeling.

Drie afdelingen van KW I hebben daarom in samenwerking met de lokale bibliotheek een schoolbieb op de afdeling ingericht. Gedurende een vast half uur leest iedereen dagelijk uit een boek naar eigen keuze. En met iedereen wordt ook echt iedereen bedoeld: studenten, maar ook docenten en management. Zelfs de congierge van de afdeling. Marlies vertelde dat dit half uurtje voor een rustpunt op de dag zorgde. Dat geloof ik heel graag.

Zonder de samenwerking tussen de school en de bibliotheek was dit niet mogelijk geweest. School faciliteert de ruimte en de inrichting en draagt zorg dat er daadwerkelijk gelezen wordt. De bibliotheek draagt zorg voor een voor de doelgroep interessante collectie boeken en de expertise die een bibliothecaresse heeft om de jongeren van een goed leesadvies te voorzien. Doordat de bibliotheek kan terugvallen op de reguliere collectie is deze ook actueel te houden en dus interessant voor de studenten.

Marlies sloot haar betoog af met haar antwoord op de opmerking dat jongeren helemaal niet meer van lezen houden. “Maar dan hebben ze nog niet het juiste boek gevonden”.