All You Can Learn

Mensen die mij kennen, weten dat ik een groot voorstander ben van ‘open education‘. Vele docenten hebben goede ideeën over onderwijs en hebben vaak goed leermateriaal op de plank liggen. Er zijn voor het MBO gratis open leerplatforms beschikbaar zoals Wikiwijs, maar deze hebben een aantal nadelen en beperkingen. Zo is de kwaliteit van het aangebodene niet altijd even goed of beoordeelbaar, zijn de toepassingsmogelijkheden beperkt en is het vaak lastig te koppelen aan een kwalificatiedossier. Het maken van digitale leermiddelen is zo gezegd een vak apart en dan kom je al snel uit bij de educatieve uitgeverijen.

Om opleidingen die een idee hebben over goed onderwijs en dit op een professionele manier willen laten ontwikkelen is All You Can Learn (AYCL) van Brainstud een uitstekend alternatief. AYCL biedt een platform met een Netflix-achtige look, waarin scholen keuzedelen kunnen ontwikkelen en distribueren. Brainstud ondersteunt scholen met ontwikkelaars en didactische deskundigen zodat dit ook professioneel wordt vormgegeven. In onderstaande video zie je wat All You Can Learn inhoudt.

Hoe werkt zoiets?

Een van de “eisen” van Brainstud is dat de keuzedelen samen met het bedrijfsleven wordt vormgegeven. Het kwalificatiedossier is leidend en men werkt vanuit de didactiek van Action Learning. Aan het begin van het ontwikkelproces wordt direct een examenplan uitgewerkt. Door deze eisen te stellen worden er direct kwaliteitscriteria ingebouwd. Men werkt met een vaste vormgeving, waardoor de lessen ook herkenbaar zijn.

Scholen kunnen alle materialen (bronnen en opdrachten) ‘kant en klaar’ aanleveren waarna de module door ontwikkelaars van Brainstud wordt gebouwd. Ook is het mogelijk om de materialen aan te reiken, waarna Brainstud nog redactie voert. Tenslotte is het mogelijk om ‘kaders’ aan te geven, waarna Brainstud ook de content en opbouw van het onderwijs verzorgd. Verschillende opties dus. Ook voor het actualiseren van de leerinhouden kun je bepalen of je dit zelf doet via een portal (je krijgt dan een korte training) of dat je dit door Brainstud laat verzorgen.

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het in de lucht houden van een platform en het ontwikkelen van de leermiddelen. Daarom brengt Brainstud ontwikkelkosten in rekening, maar is er een terugverdienmodel voor de scholen bij het gebruik van de modules die zij hebben ontwikkeld.

AYCL in de school

Als een school besluit om met leermiddelen van AYCL aan de slag te gaan, wordt er een schoolportaal ingericht met de keuzedelen die je wilt gaan aanbieden aan je studenten. De school wijst aan de keuzedelen coaches toe die studenten begeleiden in het leertraject. Een uitstekende keuze: onderzoek heeft aangetoond dat e-learning zelden leidt tot resultaat. Studenten worstelen vaak met motivatieproblemen. Door de e-learning te laten begeleiden door coaches ontstaat er een vorm van blended learning. De coaches hebben een dashboard waardoor ze de studievoortgang van studenten kunnen volgen.

Als een school een bepaald keuzedeel wil aanpassen aan de specifieke wensen, bijvoorbeeld vanwege de regionale eigenheid of samenwerking met een specifiek bedrijf, kan dit worden gerealiseerd. Hierbij geldt dat het examenplan intact moet blijven om de kwaliteitsborging te kunnen waarborgen. Maar opdrachten kunnen aangepast worden aan de specifieke wensen van een school.

Over All You Can Learn

Naast het feit dat AYCL mogelijkheden biedt om in co-creatie zelf onderwijs te ontwikkelen is de opzet van het leerplatform zeer eigentijds. De Netflix-achtige omgeving is zeer herkenbaar voor de student, maar ook het dashboard voor de docent ziet er erg intuïtief uit. Er is beslist geen training nodig om het werken (en begeleiden) onder de knie te krijgen. Persoonlijk spreekt mij het zeer aan dat studenten, naast de traditionele documenten, ook een vlog kunnen inleveren ter beoordeling van een opdracht. Ook de examenvorm, welke in het demofilmpje wordt getoond, is op basis van een vlog aan de hand van vragen die door de coach gesteld worden. Door deze opzet is AYCL erg flexibel in te zetten, wat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Studenten krijgen een aanbod uit alle beschikbare modules en coaches hoeven geen inhoudelijke kennis te hebben. Hierdoor kun je een groep koppelen aan een begeleider, zonder dat je een bepaald aantal studenten nodig hebt die dezelfde keuzemodule volgen. Ook flexibiliseren in tempo en plaats kun je faciliteren doordat a-synchrone feedback mogelijk is. Op de website van AYCL staan nog een drietal filmpjes (helaas niet in dit bericht te embedden) die een goed beeld geven van hetgeen dit platform inhoudt. Zonder meer de moeite van het kijken waard.

Het is de bedoeling om AYCL verder te ontwikkelen. Naast het huidige aanbod van keuzedelen wil men in de toekomst ook de talen als keuzedeel gaan aanbieden. Verder heeft het bedrijfsleven interesse getoond om zelf onderwijs te gaan aanbieden, waarbij het bedrijfsleven de content aanbiedt en de school zorgt voor de coaching. Hiermee kunnen toekomstige werknemers een voorsprong opdoen tijdens een sollicitatie. Nog mooier zou zijn als Brainstud hier open badges en microcredentials aan koppelt, waardoor deze modules ook voor het reguliere onderwijs waarde krijgt. Ook vanuit het HBO is er belangstelling om onderwijs via AYCL aan te bieden in het kader van doorstroom van het MBO naar het HBO.

Overigens biedt Brainstud meer dan alleen All You Can Learn. Eigenlijk kunnen zij ondersteuning bieden bij elke vorm van digitaal onderwijs.

Noot: Naast AYCL van Brainstud, bestaat er nog een All You Can Learn (allyoucanlearn.eu), welke niets met elkaar te maken hebben. Lekker verwarrend! Deze AYCL is een regionaal initiatief van verschillende MBO- , zorg- en overheidsinstellingen die met behulp van een RIF-subsidie een open leerplatform ontwikkelen voor zorg en welzijn. Hierbij heb ik een dubbel gevoel. Enerzijds is het een uitstekend initiatief om open education verder te ontwikkelen (en ziet het er goed uit), anderzijds stel ik wel vragen bij wat er gebeurd als de subsidie stopt en waarom er overheidsgeld wordt geïnvesteerd in een nieuw platform, terwijl deze al bestaan (Wikiwijs, VO-content)?

Dit blogbericht beschrijft een product van een commerciële partij. Nadrukkelijk wil ik verwijzen naar de disclaimer.