Trendradar Onderwijsvernieuwing

Tijdens de SURF Onderwijsdagen vertelde John Doove (SURF) over de trends en vernieuwingen die in het onderwijs op ons afkomen. Welke trends zijn disruptief en hoeveel invloed kan het onderwijs hier op uitoefenen? Welke trends moeten gezamenlijk opgepakt worden (in samenwerking met SURF) of welke moeten door de scholen worden opgepakt? Linda Kaput van Jester Strategy (zie ook deze website voor alle trends die Jester heeft waargenomen) heeft een inventarisatie gemaakt van 10 trends op het gebied van onderwijs en technologieën.

 1. Voortdurende technologische ontwikkeling
 2. Toenemende aandacht voor privacy
 3. Fysieke en digitale leeromgeving gaan door elkaar lopen
 4. Leven lang leren
 5. Gepersonaliseerd leren
 6. Ontbundeling van het onderwijsaanbod
 7. Verschuiving in de markt voor digitale leermiddelen en tools
 8. De ethische kant van data
 9. Veranderende vaardigheden
 10. Internationalisering

In deze trendkaarten op Slideshare staat een toelichting op deze trends en de impact die ze hebben op het onderwijs.

Tijdens de interactieve workshop werd er door de zaal gekeken naar welke trends de meeste impact krijgen voor het onderwijs. De top vijf zijn volgens de aanwezigen:

 1. fysieke en digitale leeromgeving lopen door elkaar heen,
 2. gepersonaliseerd leren,
 3. voortdurende technologische ontwikkelingen,
 4. leven lang leren
 5. veranderende vaardigheden

De tweede vraag die gesteld werd, was om de genoemde technologieën weg te zetten op de assen: wanneer is/wordt de trend actueel en hoe voorspelbaar is de richting van de trend. Volgens de aanwezigen in de zaal zijn de richtingen van de trend redelijk voorspelbaar en zijn deze binnen 5 jaar actueel. Er was weinig spreiding van de genoemde trends op de verschillende assen.

Als laatst werd gevraagd om de vijf technologieën te plaatsen op de as van de actualiteit en de vraag of deze trends gezamenlijk of individueel moeten worden opgepast. Ook hier voor geldt dat de thema’s redelijk dicht bij elkaar liggen. De roep tot samenwerking is aanwezig, maar men ziet elkaar ook als concurrent in het onderwijsaanbod. Het gezamenlijk opstellen van kaders en gezamenlijke standaarden ziet men wel zitten.