Toolkit Formatief toetsen

In een eerdere blogbericht heb ik melding gemaakt over het belang van formatief toetsen bij gepersonaliseerd leren als feedbackmiddel voor de student (en docent). Via de sociale media kwam ik een bericht van Judith Gulikers tegen, waarin zij haar ontwikkelde toolbox promoot die zij ontwikkeld heeft samen met Liesbeth Baartman. Deze toolbox geven docenten(teams) handvatten om formatief toetsen optimaal in te zetten in het onderwijs. De toolbox biedt gedegen achtergrond informatie over de eisen die gesteld worden aan formatief toets op basis van NRO onderzoek. Daarnaast biedt de toolbox reflectie instrumenten om je eigen situatie of die van je team

Continue reading

“Gepersonaliseerd leren maakt toetsen belangrijker”

Volgens de ‘onderwijsverlichters’ gaat het nieuwe gepersonaliseerd onderwijs het toetsen van kennis overbodig maken. Het ‘verlichte’ onderwijs inspireert studenten dermate dat zij ‘vanzelf’ leren wat nodig is voor het vak waar zij voor worden opgeleid. Ook wordt door learning analytics de ‘stand van zaken’ bijgehouden en is toetsen daardoor overbodig. Ik geloof daar absoluut niet in! Dat een toets aan het einde van een onderwijsperiode waarin alle kennis die in die periode is geleerd wordt getoetst op één moment heeft, naar mijn mening, inderdaad de langste tijd gehad. Dat in het MBO een kennisfundament niet meer ‘belangrijk’ is, gaat er

Continue reading

Inschrijven voor Keuzedelen

Gisteren werd me de vraag gesteld of ik een planningsmodule kende waarmee studenten zich kunnen inschrijven voor de keuzedelen en waar er een maximum op het aantal beschikbare plaatsen in een bepaald keuzedeel kan worden ingesteld. Nu zou je dat het liefste natuurlijk willen regelen in de elektronische leeromgeving of het roosterpakket, maar deze voorzien hier vooralsnog niet in. Dus rest niets anders om voor de korte termijn te zoeken naar een alternatief. Nu weet ik dat je met Google Forms dit kan regelen. En ik wist dat je een plug-in nodig hebt om de beperking op het aantal inschrijvingen

Continue reading