De Future Carelabs

Op de tweede dag van de SURF Onderwijsdagen gaat mijn eerste sessie over de Future Carelabs van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, verzorgd door Gerie Haartman en Marjolein van Vulpen. Om zorgtechnologie in het DNA van het gezondheidszorgonderwijs te krijgen hebben zij een drietal ruimtes ingericht waarin studenten kennis maken met nieuwe en bestaande zorgtechnologie in de vorm van een ‘experience’. Aanleiding zijn de veranderende functies op de arbeidsmarkt en de veranderingen in de zorgsector, waarin er steeds meer aandacht komt voor de preventie van ziekten. Zorgtechnologie gaat steeds meer een rol spelen in de zorgsector. Om zorgtechnologie

Continue reading

Veranderingen leermiddelenbeleid

Tijdens de afgelopen saMBO-ICT Conferentie werd ingegaan op de technologische mogelijkheden om leermiddelen onafhankelijk van een distributeur aan te bieden aan studenten. Dit naar aanleiding van enkele wettelijke veranderingen die met ingang van schooljaar 2019-2020 ingaan. In dit artikel wordt niet ingegaan op de technologie, maar op de veranderingen in wetgeving op het gebied van het leermiddelenbeleid. Recentelijk hebben Kennisnet en saMBO-ICT de brochure “Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo” uitgegeven die hier op ingaan. In dit bericht vind je een beknopte weergave met daarin de meest opvallende veranderingen op het gebied van de leermiddelen. Op de eerste plaats bestaat er vanaf

Continue reading

Kan Office 365 de ELO vervangen?

Een kwart van alle MBO scholen heeft de Elektronische Leeromgeving (ELO) de deur uitgedaan en maakt alleen nog maar gebruik van Office 365 als vervanger van de ELO. Dus het kan! Maar hier zit wel een kanttekening aan. Bij deze scholen werd de traditionele ELO niet optimaal gebruikt. Het was een verzamelplaats van gedigitaliseerde bestanden met studie-opdrachten en voor het geven van feedback werd de inleverfunctie gebruikt. Het gebruik van de traditionele ELO was dus beperkt. In deze situatie kun je Office 365 heel goed als vervanger gebruiken. Maar bij Gepersonaliseerd Leren kent Office 365 toch een aantal beperkingen. Over

Continue reading