Gepersonaliseerd leren en de digitale leeromgeving (deel 1)

Een tweetal jaar geleden werd in het meest zuidelijke ROC van Nederland het strategisch meerjarenplan gepresenteerd, waarin gepersonaliseerd leren en een modern curriculum een speerpunt zijn. In het strategisch meerjarenplan werd ook beschreven dat ‘de teams aan zet’ zijn om hier ieder op eigen wijze invulling aan te geven. Dat dit grote consequenties heeft voor mijn vakgebied – leertechnologie in het onderwijs – was mij al direct duidelijk. Met name de inrichting van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) zou waarschijnlijk radicaal gaan veranderen ten opzichte van de inrichting van de applicaties die we momenteel beschikbaar hebben. Een tweetal vragen

Continue reading

Mevrouw, waar is Judas?

Soms kom je dingen tegen die eigenlijk niet op dit blog thuis horen omdat het totaal niets met leertechnologie te maken heeft, maar het delen meer dan waard zijn. Zo was ik tijdens de CvI-conferentie toehoorder bij de zogenaamde MBO-talks. Dit zijn “TED-talks” van maximaal 13 minuten, waarin iemand zijn statement kan maken over zaken die te maken hebben met het MBO-onderwijs. Marlies de Groot-de Graaf van Koning Willem I prikkelde mij met de titel van haar MBO-talk “Mevrouw, Judas stond hier toch vorige week? Hij is nu weg.” Het bleek een opmerking te zijn van een niveau 2 student

Continue reading

Blogs van de CvI-Conferentie 2018 in Leeuwarden

Op 7 en 8 maart ben ik gevraagd om als gastblogger op te treden en verschillende blogs te schrijven over de workshops en MBO-talks die ik bezocht heb. Een team van zo’n tien bloggers hebben invulling gegeven hieraan. Het was een leuke ervaring op weer een zeer goede conferentie! Klik op deze link om rechtstreeks op de het blog van de CvI conferentie te komen. Maar er moet mij toch iets van het hart. Tijdens deze conferentie komen 1100 mensen uit het MBO-onderwijs en de tech-ed bedrijven bij elkaar en krijgen daar de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwingen

Continue reading