Disclaimer

Ik wil me eigenlijk niet bezighouden met allerlei ‘juridische rompslomp’ waar je als internetpublicist mee te maken hebt. Deze disclaimer is dan ook ‘geleend’ van Wilfred Rubens, die het op zijn beurt weer heeft geleend van Pierre Gorissen. Volgens Wilfred voldoe ik hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 van kracht is.

Deze website geeft mijn persoonlijke visie en mening weer. Hoewel de meeste onderwerpen gerelateerd zijn aan werkzaamheden die ik uitvoer voor mijn werkgever komen de opinies en links op dit weblog niet noodzakelijk overeen met de standpunten van mijn werkgever. Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website en is onderworpen aan de creative commons licentie die op elke pagina zichtbaar is. Hoewel ik mijn best doe om geen onjuistheden te vermelden, kan ik geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.


In deze weblog wordt met regelmaat verslag gemaakt van commerciële producten en diensten. Ik wil benadrukken dat ik op geen enkele wijze enige relatie heb met deze bedrijven of dat ik enige vorm van vergoeding ontvang. De inhoud van de beschrijvingen van deze producten of diensten bevatten ten alle tijden mijn persoonlijke mening. 


De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, is geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website. Een hier geplaatste link betekent niet automatisch dat ik achter de inhoud, opzet, visie, etc. van de betreffende website sta.


De inhoud van reacties op berichten op deze site, is geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reactie. Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat ik achter de inhoud van betreffende reactie sta. Ik hou mij het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur, reacties te verwijderen en/of te wijzigen. 


Wil je contact met mij opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail (m.dietzenbacher@gmail.com). Reclame, spam, dreigementen, etc. worden niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en geldig e-mailadres worden serieus gelezen.


Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat diens belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via e-mail contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.


De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud me ten alle tijden het recht voor om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

De disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.