Waarop let je bij (het kiezen) van digitale leermiddelen?

Kennisnet beschrijft in een aantal nieuwsberichten waarop je moet letten bij het selecteren en werken van digitale leermiddelen. Deze artikelen geven een goed overzicht waar je bij het kiezen van een leermethode en tijdens het opstarten van deze leermethode aandacht aan moet schenken. In dit bericht vind je een samenvatting van de verschillende nieuwsberichten van Kennisnet.

Op de eerste plaats wil ik beginnen met een opmerking: het belangrijkste aandachtspunt bij de selectie van digitale leermiddelen ontbreekt! Is de kwaliteit van de leermiddelen van het niveau dat je er van mag verwachten? Past de didactiek van de digitale methode bij de onderwijsvisie? Volgens mij zijn dat de eerste en belangrijkste vragen die je moet stellen! Volgens mij draait het in het onderwijs allereerst om vakinhoud en didactiek, voordat de randvoorwaarden om de hoek komen kijken!

Maar Kennisnet heeft wel gelijk als het gaat om de randvoorwaarden waaraan een digitale methode moet voldoen. Hoe beter die randvoorwaarden zijn, des te makkelijker het gebruik er van is. En dat is niet te min een belangrijk onderdeel om adoptie van een digitale leermethode te bevorderen. Gebruikersgemak speelt een belangrijke rol bij de keuze van een digitale methode.

In het artikel “Kiezen voor het juiste digitale leermiddel? Stel vragen” van Erik Welp worden ‘vragenkaartjes’ aangereikt om het gesprek met een leverancier aan te gaan over een aantal zaken die bijdragen aan een groter gebruikersgemak. Deze vragen kun je stellen tijdens een productdemonstratie en kunnen helpen bij het opstellen van de wensen en eisen die aan de digitale leermiddelen worden gesteld. Op de vragenkaartjes staan vragen en de reden waarom deze gesteld worden. Daarnaast kun je meer achtergrondinformatie vinden over de betreffende vraag. De vragen zijn simpel en eenvoudig te stellen, maar…. de antwoorden die je van de leverancier kunt krijgen, vergen echter de nodige achtergrondkennis over het ict-landschap van je school. Mocht je als docent het gesprek met een leverancier willen aangaan, is het raadzaam om iemand met technische kennis mee te nemen.

In het artikel “Hoe zorg ik dat digitale leermiddelen moeiteloos ingezet worden?” worden de basisvoorwaarden benoemd, zoals een goed wifi-netwerk, goed ingerichte devices, deskundigheid van de docenten, etc. Het artikel biedt volop verwijzingen naar andere servicedocumenten van Kennisnet. Docenten zijn niet echt de doelgroep van de schrijvers van dit artikel, maar het artikel richt zich meer op onderwijsmanagers.

Verder wil ik verwijzen naar een eerder blogbericht waarin ik inga op de leermiddelenketen. In dit bericht wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende partijen en de manier hoe docenten digitale leermethodes op een didactische manier kunnen inzetten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.