Door de bomen het bos weer zien bij Office 365

Sharepoint Teamsite, Groups, Teams, Yammer en dan heb je ook nog Skype voor Bedrijven, Class Notebook en Office online. En dan had je in het recente verleden ook nog Classroom. Allemaal applicaties binnen Office 365 waarmee je op een of andere manier kunt samenwerken. Kun jij door al deze bomen het bos nog zien? Tijdens de Kennisdelingsbijeenkomst Office 365 in Haarlem legde Nick Stuifbergen van Microsoft (nogmaals) uit waar elke applicatie voor bedoeld is.

Wat gaat er veranderen?

Om te beginnen met enkele applicaties die op (korte) termijn gaan verdwijnen of dit al zijn. Classroom is opgegaan in Teams. Van MS Groups komt nog eenmalig een update voor de desktopversie. Hierna zal deze ‘verdwijnen’; tenminste er is geen interface meer van beschikbaar. Op de achtergrond zal deze nog blijven bestaan om Teams verder te ondersteunen. Ook Skype voor Bedrijven gaat als losse applicatie verdwijnen en wordt ge├»ntegreerd met Teams. Zoals je ziet zet Microsoft flink in op de doorontwikkeling van MS Teams. Maar wat is dan het verschil met Sharepoint Teamsite en Yammer?

Wat gebruik je nu waarvoor?

De functionaliteiten van deze drie de applicaties zijn vrijwel gelijk, maar ze hebben elk hun specifieke kenmerken. Nick Stuifenberg geeft hierop de volgende visie:

MS Teams is bruikbaar voor samenwerking in kleinere teams die al dan niet ad hoc kunnen worden aangemaakt voor projecten. Het is bedoeld om in een korte tijd samen te werken aan de creatie van documenten waarbij er veel interactie tussen een beperkte groep mensen plaatsvindt. Binnen MS Teams kun je nu reeds verschillende ‘kanalen’ aanmaken. Binnenkort kun je op een dergelijk kanaal ook gebruikersrechten toekennen, waardoor je beter kunt bepalen wie je waartoe toegang verleend.

Sharepoint Teamsite is bedoeld om informatie voor of vanuit een team te publiceren. Het gaat hier meer om vastgestelde informatie/documenten die beschikbaar worden gesteld aan het team of doelgroep. Het zou dus onderdeel moeten uitmaken van het intranet van een organisatie.

Yammer hangt hier een beetje tussenin. Het kent de zelfde functionaliteiten als MS Teams, maar is bedoeld om over meerdere organisatie onderdelen te communiceren en samen te werken met grotere aantallen mensen.

Kan MS Teams de electronische leeromgeving vervangen?

Een aantal ROC’s heeft het contract met hun elo leverancier opgezegd en maken gebruik van MS Teams als vervanger. Maar is dat verstandig? MS Teams heeft een variant waarin naast de standaardmogelijkheden (conversaties, opslag, agenda, sharepointbibliotheek) ook een inleverfunctionaliteit zit. Voor opleidingen die hun elo vooral gebruiken om gedigitaliseerde lessen in te plaatsen en weinig eisen stellen aan de inleverfunctionaliteit, kan MS Teams een vervanger zijn. Maar wil je meer, zoals bijvoorbeeld een showcaseportfolio, toetsmodule, plagiaatcontrole, planning, etc., wordt het een heel stuk complexer. En dan voldoet MS Teams niet meer, tenzij je een hoge mate van beheer en programmeervaardigheden in de organisatie op de koop toe neemt. Ook is de inleverfunctie nog erg beperkt, al hebben we in een sneakpreview (onder embargo) wel al enkele mooie verbeteringen gezien. Het wordt beter, maar een volwaardige vervanger van je elo is het zeker nog niet!!!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.