Veranderingen leermiddelenbeleid

Tijdens de afgelopen saMBO-ICT Conferentie werd ingegaan op de technologische mogelijkheden om leermiddelen onafhankelijk van een distributeur aan te bieden aan studenten. Dit naar aanleiding van enkele wettelijke veranderingen die met ingang van schooljaar 2019-2020 ingaan. In dit artikel wordt niet ingegaan op de technologie, maar op de veranderingen in wetgeving op het gebied van het leermiddelenbeleid. Recentelijk hebben Kennisnet en saMBO-ICT de brochure “Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo” uitgegeven die hier op ingaan. In dit bericht vind je een beknopte weergave met daarin de meest opvallende veranderingen op het gebied van de leermiddelen. Op de eerste plaats bestaat er vanaf

Continue reading

Mevrouw, waar is Judas?

Soms kom je dingen tegen die eigenlijk niet op dit blog thuis horen omdat het totaal niets met leertechnologie te maken heeft, maar het delen meer dan waard zijn. Zo was ik tijdens de CvI-conferentie toehoorder bij de zogenaamde MBO-talks. Dit zijn “TED-talks” van maximaal 13 minuten, waarin iemand zijn statement kan maken over zaken die te maken hebben met het MBO-onderwijs. Marlies de Groot-de Graaf van Koning Willem I prikkelde mij met de titel van haar MBO-talk “Mevrouw, Judas stond hier toch vorige week? Hij is nu weg.” Het bleek een opmerking te zijn van een niveau 2 student

Continue reading