AVG: wat met de educatieve apps?

Sinds 25 mei is de Europeese wet rondom privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit heeft uiteraard ook invloed op het onderwijs. Ongetwijfeld zal iedere medewerker in het onderwijs hier al mee zijn ‘lastig gevallen’. En zo niet, kun je op een speciale website van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming alle relevante informatie voor het onderwijs vinden.

Met de instellingsbrede applicaties (Studenteninformatiesystemen en Elektronische Leeromgevingen) heeft de school al regelingen getroffen, net als met de digitale leermiddelen die schoolbreed worden aangeschaft. Maar er zijn ook applicaties die niet centraal worden aangeschaft en door de docent worden gebruikt in de les. Denk hierbij aan Kahoot, Padlet, etc. Ook hiervoor geldt de AVG, maar is het lastiger – zo niet onmogelijk – om hier de voorgeschreven regelingen te treffen. Mag je deze dus niet meer gebruiken? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, omdat er grote verschillen bestaan rondom het gebruik van privacy informatie én de manier waarop er door studenten en docenten mee wordt omgegaan. Leerling2020 heeft een handige flowchart uitgegeven met daarin een schema om te kijken hoe je met elke applicatie kunt omgaan. Het blijkt dat er toch genoeg mogelijkheden zijn om met de Kahoots, etc. aan de slag te kunnen.

Tip: vaak kunnen studenten voor de onderwijsapplicaties inloggen met een Google account. Je kunt hen adviseren om een speciaal account aan te maken waarin ze niet hun echte gegevens gebruiken. Dit is in principe tegen de regels van Google, maar hier wordt amper op gecontroleerd. Uiteraard kunnen studenten ook voor iedere applicatie afzonderlijk een account maken, waarin ze niet hun echte gegevens gebruiken.

Een tweede aandachtspunt welke ik niet onvermeld wil laten, is het gebruik van de applicaties door de docent zelf. Er zijn applicaties die in principe voldoen aan de AVG, maar door docenten gebruikt worden om persoonsgegevens in op te slaan of te delen. Let dus ook goed op dat je zelf geen persoonsgegevens opslaat of toevoegt in deze betreffende applicaties.