38e saMBO-ICT conferentie

Op 20 en 21 september 2018 werd voor de 38e keer de saMBO-ICT conferentie gehouden. Dit keer in bij ROC Twente in de Gieterij. De Gieterij is een deel van de oude Stork fabrieken die omgebouwd is tot een school. Het is en blijft toch een bijzonder gebouw. De saMBO-ICT conferentie is bedoeld voor onderwijstechneuten, beleidsmakers en onderwijsgevend personeel die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van ICT in het onderwijs. Er zijn keynotesprekers, worden workshops gehouden en er is volop gelegenheid tot netwerken.

Keynote: Koert van Mensvoort

Tijdens het avonddeel was er een keynote van Koert van Mensvoort, een futuroloog die ons een kijkje in de toekomst gaf. Nu wordt ieder onderwijscongres tegenwoordig geopend door een futuroloog en is de inhoud van zijn presentatie niet echt nieuw voor de ‘trouwe’ congresgangers, maar hij wist het op een originele manier te brengen. Koert heeft een tweetal toekomstige ‘bedrijven’ opgericht die je een kijkje geven over hetgeen de toekomst ons (mogelijk) gaat brengen. Allereerst heeft hij de Nano Supermarket, waarin allerlei producten die men verwacht dat deze in de toekomst te verkrijgen zijn kan bekijken en aangeven of deze ethisch acceptabel zijn. Een tweede bedrijf welke hij onder de aandacht bracht was Hubot, een uitzendbureau waarin men kan solliciteren naar beroepen van de toekomst. Tenslotte ging hij in op de ‘Pyramid of Technology‘ uit; een theorie waarin de wijze waarop er tegen technologie wordt aangekeken wordt ingedeeld in 7 niveaus.

De rest van de avond betond uit een netwerkbijeenkomst, waarbij er een viertal ‘foodtrucks’ aanwezig waren die ons voorzagen van heerlijke hapjes. Zo’n netwerkavond is niet mijn meest favoriete onderdeel van zo’n conferentie, maar wel altijd zinvol.

Keynote: Ruud Veltenaar

De tweede dag werd na de gebruikelijke openingswoorden door de directie opgestart met een keynote van Ruud Veltenaar, een trendwatcher-filosoof. Hij vertelde over de bekende technologische ontwikkelingen op het gebied van internet en robotisering van de maatschappij. Volgens Veltenaar gaan in de komende jaren veel banen vervangen worden door robots of verdere automatisering met behulp van internettechnologie. Dit gaat volgens Veltenaar voor een verandering zorgen in de samenleving. Door de beschikbaarheid van kunstmatige intelligentie is kennis (dus opleidingsniveau) straks niet meer de bepalende factor in de status van mensen in de samenleving, maar wordt de mate waarin je “waarde toevoegt” aan de samenleving de factor die status bepaald. Verder heeft hij het over de ‘democratisering’ van de samenleving. In dit sociale proces wordt bepaald hoe we omgaan met de technologische ontwikkelingen in de samenleving. Het was absoluut een inspirerende lezing waarin er een positief beeld werd gegeven over de komende technische veranderingen en de manier waarop de maatschappij hier mee omgaat.

Hieronder volgen een korte samenvatting van de workshops die ik bezocht heb, welke interessant zijn om te delen.

ECK, ECK id en keuzevrijheid…hoe zit dat nu?  

Maaike Stam (saMBO-ICT) en H.P. Köhler (Kennisnet) vertellen over de aankomende ideeën (en mogelijkheden) voor scholen om het bestellen van leermiddelen (en speciaal de digitale leermiddelen) onafhankelijker te maken van de leverancier. Wettelijk gezien mag een school immers geen verplichte leverancier voorschrijven. Dit heeft echter als nadeel dat de toegang tot de digitale leermiddelen niet vanaf één plek te organiseren is. De werkgroep Edu-K heeft hier technische voorzieningen gerealiseerd die scholen kunnen inzetten in hun eigen schoolomgeving om onafhankelijk van de leveranciers studenten de (digitale) leermiddelen te laten bestellen. Kort gezegd komt dit neer op het volgende:

  • Scholen stellen geen bestellijst meer samen, maar een leermiddelenlijst;
  • Scholen richten een portaal in waarop de linkjes naar minimaal 3 verschillende leveranciers per leermiddel worden aangeboden;
  • Leveranciers (uitgeverijen en distributeurs) leveren standaard linkjes aan die door het onderwijs te gebruiken zijn. Met uitzondering van één grote uitgeverij gevestigd in Groningen – we noemen geen namen – doen alle grote uitgevers en distributeurs mee.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 kunnen studenten dan kiezen uit meerdere aanbieders van digitale leermiddelen en worden de voordelen om vanuit één vertrekpunt de digitale leermiddelen met éénzelfde account te kunnen gebruiken mogelijk.

Joop van Schie (ook saMBO-ICT) maakte nog reclame voor de Leermiddelen Analyse Tool, een online tool die scholen inzage geeft in het leermiddelenbeleid van de afzonderlijke opleidingen.

Trots, vertrouwen, lef en digitalisering: strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022

Jan Barteling presenteerde de digitaliseringsagenda welke door Kennisnet, saMBO-ICT, SURF is geschreven in opdracht van de MBO-raad en het ministerie van OCW. Hierover heb ik in een eerdere blogpost al over geschreven (zie deze voor de inhoud). De gepresenteerde versie is inmiddels vastgesteld door alle betrokken partijen.

Kortom: inhoudelijk was deze saMBO-ICT conferentie niet zo heel erg spannend. Maar het is altijd zinvol om bijgepraat te worden over de lopende ontwikkelingen in het MBO en om weer banden aan te halen met mensen uit je netwerk. Daarom zullen we er zeer waarschijnlijk in januari 2019 bij het Koning Willem I college aanwezig zijn, die reeds aangekondigd heeft dat dit de ‘best ever’ conferentie gaat worden!