Onderzoek: “Online quizen dragen bij aan beter onthouden”

Uit Australisch onderzoek blijkt dat het gebruiken van online quizen een positief effect heeft op het onthouden van leerstof. Door het gebruik van online tools als Quizlet, Mentimeter of Socrative als formatieve toetsing wordt informatie langer onthouden. Aan de hand van een tweetal hypotheses werden twee verschillende soorten online tools getest.

Hypotheses:

  1. Het gebruik van online quiztools leidt tot betere resultaten van de officiƫle examens.
  2. Een flashcard tool (met ‘fill-in the blanks) is effectiever dan een systeem met meerkeuzevragen.

Over de eerste hypothese kan ik kort zijn: het maken van een online quiz draagt bij aan een beter resultaat bij het officieel examen. Hierbij wil ik opmerken dat er niet onderzocht is of een ‘papieren oefenexamen’ minder effectief is dan een online versie. Het is nodeloos om te zeggen dat een online toets makkelijker te organiseren is en minder nakijkwerk van de docent vraagt.

De uitkomst van de tweede hypothese is opmerkelijker. Er blijkt geen verschil te zijn tussen de twee verschillende tools. De aanname was gebaseerd op de veronderstelling dat bij het gebruik van flashcards studenten ‘diepere kennis’ (recall) moesten gebruiken dan bij meerkeuzevragen (recognition). Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen verschil was tussen beide tools. Wel gaf het onderzoek aan dat studenten flashcards intensiever moesten gebruiken dan de tool met de meerkeuzevragen om dezelfde resultaten te behalen.

Uit de uitkomsten van het onderzoek zijn echter geen keiharde conclusies te trekken over de effectiviteit van beide tools. Het eindexamen van de testgroep bestond uit een meerkeuzevragen toets (al heeft ander onderzoek aangetoond dat er geen verschil zit in de soort vraagtypes en de resultaten) en dat de tools die meerkeuzevragen gebruiken over het algemeen dwingen om een antwoord te geven, voordat een student feedback ontvangt. Bij flashcards dwingen deze tools het verplicht antwoorden meestal niet af.

Toch zijn de onderzoekers van mening dat het werken met tools die meerkeuzevragen stellen effectiever zijn, omdat deze minder tijd van een student vragen, de kwaliteit van de tool beter is en gemakkelijker te beheren zijn.

Zie ook mijn eerdere blogpost over online toetsen als didactische werkvorm, waarin studenten met elkaar de toetsen nakijken in kleine groepen.