Leerpaden en Gepersonaliseerd Leren

Recentelijk verschenen een tweetal artikelen van Kennisnet over het selecteren van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren. In het artikel “Werken vanuit leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de leerstof los” wordt beschreven hoe in het PO en VO vanuit de leerdoelen die door SLO zijn opgesteld de vaste structuur wordt losgelaten. Voor het MBO wordt in dit artikel verwezen naar de kwalificatiedossiers van SBB die leidend kunnen zijn voor het flexibiliseren van de leerstof.

Waar het in principe om gaat is dat iedere studie-activiteit en/of studiebron voorzien moet zijn van een tag (label, metadata) waardoor de student en docent makkelijk leerstof kunnen selecteren die op dat moment passend is voor de student.

In het artikel “Gepersonaliseerd Leren: de toekomst zit in samenwerking” gaat het meer over de realisatie van het kunnen flexibiliseren van de ge├»ndividualiseerde leerpaden. Willemien Noordhof van Kunskapsskolan Nederland en Ewald van Vliet leggen in dit artikel uit waarom het werken met leerdoelen noodzakelijk is. Eric Razenberg van de GEU (brancheorganisatie van educatieve uitgevers) roept op om meer samenwerking tussen scholen en de uitgevers en leveranciers, maar maakt ook de kanttekening dat het nog niet allemaal duidelijk is hoe dit vorm moet krijgen.

En over dat laatste heb ik mijn twijfels. In het onderwijs bestaat al jaren de zogenaamde Edustandaard, waaronder de Werkgroep Metadata. In deze werkgroep is een set van afspraken gemaakt die het zoeken en vinden van educatieve content technisch mogelijk moet maken. Hierin is de GEU vertegenwoordigd! Ook heeft Kennisnet “Edurep” ontwikkeld, een zoekmachine waarmee naar educatieve content gezocht kan worden. Hier zijn verschillende overheids- en publieke organisaties bij aangesloten. Geen enkel lid van de GEU is hier in te vinden. Hoezo, we moeten meer samenwerken? Hoezo, we weten niet hoe? Ik snap de oproep van Eric Razenberg daarom ook niet. Is het niet een kwestie van deze standaarden ook in de content van de educatieve uitgeverijen te verwerken?