Leerpaden en Gepersonaliseerd Leren

Recentelijk verschenen een tweetal artikelen van Kennisnet over het selecteren van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren. In het artikel “Werken vanuit leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de leerstof los” wordt beschreven hoe in het PO en VO vanuit de leerdoelen die door SLO zijn opgesteld de vaste structuur wordt losgelaten. Voor het MBO wordt in dit artikel verwezen naar de kwalificatiedossiers van SBB die leidend kunnen zijn voor het flexibiliseren van de leerstof. Waar het in principe om gaat is dat iedere studie-activiteit en/of studiebron voorzien moet zijn van een tag (label, metadata) waardoor de student en docent

Continue reading

De docent bij adaptief leren

Meer dan twintig jaar geleden werd e-learning met hele hoge verwachtingen geïntroduceerd in het onderwijs. Het zou een revolutie in het leren betekenen en de rol van de docent voor een groot deel gaan vervangen. Inmiddels weten we wel beter. Waar e-learning in het begin vooral een verplaatsing van de leerstof van het boek naar het beeldscherm betekende, bleek dat de ‘e’ van e-learning vooral synoniem stond voor ‘eenzaam leren’. De oorspronkelijke verwachtingen van e-learning zijn tot nu toe nog niet waargemaakt. E-learning heeft inmiddels wel een prominente plek gekregen binnen blended learning, waarbij de docent en student e-learning op

Continue reading

Toolkit Formatief toetsen

In een eerdere blogbericht heb ik melding gemaakt over het belang van formatief toetsen bij gepersonaliseerd leren als feedbackmiddel voor de student (en docent). Via de sociale media kwam ik een bericht van Judith Gulikers tegen, waarin zij haar ontwikkelde toolbox promoot die zij ontwikkeld heeft samen met Liesbeth Baartman. Deze toolbox geven docenten(teams) handvatten om formatief toetsen optimaal in te zetten in het onderwijs. De toolbox biedt gedegen achtergrond informatie over de eisen die gesteld worden aan formatief toets op basis van NRO onderzoek. Daarnaast biedt de toolbox reflectie instrumenten om je eigen situatie of die van je team

Continue reading