Onze studenten ICT-geletterd maken: hoe bereiken we dat?

Na de lunch staat er een workshop op het programma van Pierre Gorissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Frank Rem (Graafschap College) van het iXperium. Zij onderzoeken samen hoe ze aandacht voor informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ICT-basisvaardigheden kunnen integreren in het onderwijs. Tijdens de sessie horen we hoe ze dit binnen de Gelderse professionaliseringsagenda, een samenwerking van Gelderse mbo’s en de HAN aanpakken.

De centrale vraag van deze sessie is “Welke competenties op het gebied van ICT-geletterdheid moeten studenten in het MBO nu eigenlijk hebben?”. Voor het PO en VO liggen er concrete doelstellingen. Vandaar stelt men zich de vraag of het MBO hier eigenlijk iets mee moet (antwoord is ja), maar wat dan? We krijgen geen kant-en-klaar antwoorden, maar wel inzicht in de te ondernemen stappen.

Voor docenten is er een profiel opgesteld en welke al is geïntegreerd in de curricula van de lerarenopleidingen. Wat betreft de beheersing van de ict-bekwaamheden voor zichzelf, achten docenten zich bekwaam. Een zeer grote meerderheid erkent de meerwaarde van het gebruik van ICT in het onderwijs. Als het echter gaat om leertechnologie in te zetten in het onderwijs en het bevorderen van de ICT-geletterdheid van hun studenten achten docenten zich veel minder bekwaam.

Een ‘rondje langs de Gelderse velden’ laat zien dat er nog weinig tot geen structurele aandacht voor ICT-geletterdheid in de curricula. Er is nergens een instellingsbrede visie op dit gebied en ontbreekt een kennisbasis binnen de voorgeschreven profiel.

Tijdens de workshop zijn we aan de slag gegaan met diverse kennisdoelen op de verschillende domeinen van ICT-bekwaamheid. In een onderlinge discussie werden de belangrijkste doelstellingen van elk domein bepaald. Hierna werden deze doelen geordend naar de drie doelstellingen van het MBO (werken en beroep, leven en burgerschap en leven lang ontwikkelen). De laatste stap bestaat uit het bepalen of de geselecteerde doelstellingen beheerst worden door de docenten. Deze werkvorm is geschikt om te bepalen welke onderdelen je wilt verankeren in het onderwijs, eventueel een profiel van de bekwaamheid van docenten op te stellen. Er bestaat ook een versie met de docentencompetenties.