Op kraamvisite bij de SIG Learning Spaces

Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 werd de ‘geboorte’ van de Special Interest Group (SIG) Learning Spaces gelanceerd. Compleet met beschuit met muisjes liepen Marij Veugelers (UvA) en Michel Jansen (SURF) op de beurs trots de jongste telg van SURF aan te kondigen.

De noodzaak van deze SIG werd meteen door Estella Griffioen aangetoond. Zij presenteerde de resultaten van een door haar uitgevoerd onderzoek en hiermee toonde zij aan dat er nog veel werk aan de winkel is om het optimaal gebruik van learning spaces te verbeteren. In haar onderzoek heeft zij een inventarisatie gemaakt van de technologierijke learning spaces die er in het HBO en WO reeds zijn. Het viel mij op dat het aantal technologierijke learning spaces ook in het HBO en WO nog helemaal niet zo talrijk is als ik had verwacht. Een tiental scholen beschikte over enkele (1-4) van dergelijke onderwijsruimtes en deze worden veelal gebruikt voor samenwerkend leren. Alleen Tilburg University beschikt over een tiental ruimtes waarin meerdere vormen van technologie rijk leren op verschillende gebieden mogelijk is. Uit het onderzoek van Estella bleek ook dat het gebruik nog lang niet optimaal is. De didactische mogelijkheden die deze ruimtes bieden wordt nog lang niet ten volle benut.

In een vervolgsessie van Jet Bierman en Marij Veugelers werd dieper ingegaan op het gebruik van de technologierijke learning spaces. Jet heeft naar aanleiding van haar afstudeerscripie verder onderzoek gedaan naar het didactisch gebruik. Jet gaf aan dat met name de kennis en vaardigheden om de technologie te gebruiken een struikelblok vormt. Ook falende technologie, ‘roosterbeperkingen’ en het ontbreken van samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten maken dat het gebruik nog niet echt van de grond komt.

Deze onderzoeken tonen de relevantie van de SIG aan. Deze onderwijsruimtes vergen immers behoorlijke investeringen van scholen. Als deze ruimtes dan niet optimaal gebruikt gaan worden, kun je dit zien als een desinvestering. Het samenbrengen van de benodigde kennis over technologierijke onderwijsruimtes en het uitwisselen van goede voorbeelden van het gebruik, kunnen bijdragen aan het verbeteren van het gebruik.

Je kunt alle kennis en ervaringen en het programma van deze Special Interest Group volgen via DEZE link.