Veranderingen leermiddelenbeleid

Tijdens de afgelopen saMBO-ICT Conferentie werd ingegaan op de technologische mogelijkheden om leermiddelen onafhankelijk van een distributeur aan te bieden aan studenten. Dit naar aanleiding van enkele wettelijke veranderingen die met ingang van schooljaar 2019-2020 ingaan. In dit artikel wordt niet ingegaan op de technologie, maar op de veranderingen in wetgeving op het gebied van het leermiddelenbeleid. Recentelijk hebben Kennisnet en saMBO-ICT de brochure “Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo” uitgegeven die hier op ingaan. In dit bericht vind je een beknopte weergave met daarin de meest opvallende veranderingen op het gebied van de leermiddelen. Op de eerste plaats bestaat er vanaf

Continue reading