Tip: leuke tools voor digibord

Op mijn LinkedIn tijdlijn verscheen in de zomervakantie het nieuwe aanbod van basisonderwijsonline. Nu staan op deze website vrijwel alleen leermiddelen die geschikt zijn voor het basisonderwijs. Maar enkele dingen die zij vermelden zijn ook leuk en bruikbaar voor het MBO. Graag wil ik enkele van hun ‘producten’ onder de aandacht brengen: Energizers; Meer dan 100 korte werkvormen die voorafgaand aan de les gebruikt kunnen worden voor vele soorten activiteiten. Ook hebben zij makkelijke online tools die je kunt gebruiken op het digibord. Hieronder volgen de verwijzingen naar de hyperlinks van de betreffende tools gerangschikt naar categorie: Tools voor klassen-

Continue reading

Leerpaden en Gepersonaliseerd Leren

Recentelijk verschenen een tweetal artikelen van Kennisnet over het selecteren van leermiddelen bij gepersonaliseerd leren. In het artikel “Werken vanuit leerdoelen: zo laten scholen de vaste route door de leerstof los” wordt beschreven hoe in het PO en VO vanuit de leerdoelen die door SLO zijn opgesteld de vaste structuur wordt losgelaten. Voor het MBO wordt in dit artikel verwezen naar de kwalificatiedossiers van SBB die leidend kunnen zijn voor het flexibiliseren van de leerstof. Waar het in principe om gaat is dat iedere studie-activiteit en/of studiebron voorzien moet zijn van een tag (label, metadata) waardoor de student en docent

Continue reading

Samenwerken aan beveiliging digitale examens

Op 5 juli, vlak voor de zomervakantie, werden de MBO-scholen uitgenodigd door saMBO-ICT en het CVTE om te kijken of de huidige faciliteiten rondom de voorgeschreven landelijke examens in het MBO niet breder inzetbaar kunnen worden gemaakt voor ook andere vormen van examinering. Voor de insiders, het ging om de BCLD van Facet. De wens van een aantal scholen was om te kijken of deze client (zeg maar de functionaliteiten die zorgen voor de beveiliging van de systemen) ook beschikbaar kon worden gesteld voor applicaties van andere toetsleveranciers, zoals bijvoorbeeld Toets.nl, Remindo Toets, Teletoets, etc. Bootable Client Lock Down (BCLD)

Continue reading