“Gepersonaliseerd leren maakt toetsen belangrijker”

Volgens de ‘onderwijsverlichters’ gaat het nieuwe gepersonaliseerd onderwijs het toetsen van kennis overbodig maken. Het ‘verlichte’ onderwijs inspireert studenten dermate dat zij ‘vanzelf’ leren wat nodig is voor het vak waar zij voor worden opgeleid. Ook wordt door learning analytics de ‘stand van zaken’ bijgehouden en is toetsen daardoor overbodig. Ik geloof daar absoluut niet in! Dat een toets aan het einde van een onderwijsperiode waarin alle kennis die in die periode is geleerd wordt getoetst op één moment heeft, naar mijn mening, inderdaad de langste tijd gehad. Dat in het MBO een kennisfundament niet meer ‘belangrijk’ is, gaat er

Continue reading