High Impact Learning that Lasts (HILL)

Tijdens de CvI-Conferentie 2018 gaf Filip Dochy een korte keynote over High Impact Learning that Lasts (HILL). Prof. dr. Filip J.R.C. Dochy is hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training (bedrijfsdidactiek) aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijs-innovatie & IT aan de Universiteit van Maastricht. In de beginjaren van het huidige millennium heeft hij veel onderzoek gedaan naar competentiegericht- en coƶperatief leren. Sinds 2015 is hij bezig met het onderzoeken naar welke interventies leiden tot ‘leren dat beklijfd. Hij noemt dit High Impact Learning that Lasts. Deze bouwstenen komen voort uit studies naar onderwijsrendement van de afgelopen 25 jaar. In onderstaand

Continue reading

Gepersonaliseerd leren bij Rijn IJssel

Tijdens de CvI conferentie heb ik als gastblogger de workshop van Rijn IJssel bijgewoond en kennis gemaakt met de wijze waarop zij op een heel pragmatische wijze inhoud geven aan gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd onderwijs. #hoe dan? Presentatoren: Vivian Wigchert-Boom (Rijn IJssel) en Henrieke Bielderman (Education online) In het begin van de workshop kreeg iedereen een papiertje en mocht men invullen met hetgeen men wilde leren tijdens de workshop. Hierop zou de inhoud van de workshop worden aangepast. Het begin was dus prima: een gepersonaliseerde workshop! Vivian legde hierna de pijlers uit van RIJk Onderwijs, de visie van het ROC, uit.

Continue reading

Gepersonaliseerd leren bij het Friesland College, CIOS

Tijdens de afgelopen CvI-conferentie heb ik als gastblogger een workshop van het CIOS in Friesland bijgewoond. Ik ben erg onder de indruk geraakt van het gepersonaliseerd onderwijs, zoals zij dit momenteel bij een weliswaar beperkt deel van de studenten vorm geven. Op weg naar de “Dreamskoalle”: traject gepersonaliseerd leren bij het CIOS Presentatoren: Anke Visser en Bert Weezenberg (Friesland College) Bert begon met een uitleg over de 65-jarige geschiedenis van CIOS in Nederland. Op het CIOS in Friesland kunnen studenten, naast de reguliere opleidingen, ook onderwijs volgen in de traditionele Friese sporten fierljeppen en kaatsen. Ook sporten voor mensen met

Continue reading