Gaat Microsoft Translator het (taal)onderwijs veranderen?

Vandaag is de Dag van de Europese Talen. In dit kader daarom een blog over technologie die mogelijk een grote impact gaat krijgen op het (taal)onderwijs.

Google Translate, waarmee je woorden en zinnen kunt vertalen, bestaat al enige tijd. Deze heeft vanwege de gebrekkige grammaticale vertalingen nooit echt impact gehad op het (taal)onderwijs. Sinds kort heeft Microsoft met MS Translator een vertaalapplicatie gelanceerd die wel de potentie heeft om het (taal)onderwijs radicaal te beïnvloeden.

Op de eerste plaats is de manier waarop Microsoft hun vertalingen vorm geeft veel moderner. Met deep computer learning ‘leert’ MS Translator de verschillende talen zelf. Bij Google werken de vertalingen op basis van grammaticale algoritmes. Hierdoor blijven de vertalingen van Google dezelfde (slechte) kwaliteit houden en leert Microsoft de taal uiteindelijk echt beheersen. Alleen daarom heeft MS Translator veel meer potentie dan Google Translate.

Maar de impact op leren wordt bij MS Translator nog veel groter doordat de ‘vertaalfunctie’ wordt toegevoegd aan verschillende andere applicaties van Microsoft. Sinds 2014 bestond al de mogelijkheid om met Skype de chats te vertalen in een eigen gekozen taal. De vertalingen waren niet perfect, maar men kon elkaar wel begrijpen. Een sociaal project van Microsoft en het Rochester Institute of Technology (een school met veel dove en slechthorende studenten en docenten) heeft geresulteerd in de doorontwikkeling van de vertaaltechnologie van Skype tot toepassingen die wel eens een grote impact op (taal)onderwijs kunnen krijgen.

Een van de meest eenvoudige toepassingen is een conversatie gevoerd door mensen die verschillende talen spreken. Iedereen spreekt zijn bijdrage aan de conversatie in zijn eigen taal uit, welke door de ‘luisteraars’ automatisch wordt omgezet in een eigen gekozen (voor hem verstaanbare) taal. In onderstaand filmpje zie je een voorbeeld waarin personen in Engels, Duits en Frans spreken en dat weer vertaald wordt in het Italiaans.

Wellicht dat het filmpje enige verwarring oproept over de toepassingsmogelijkheden. Wat heb je er aan als je in je eigen taal kunt spreken en je vervolgens de vertaling in het Italiaans krijgt, toch? Het filmpje geeft meer een indruk van de technische mogelijkheden dan een goed beeld van de toepassing hiervan. Het onderstaande filmpje geeft een beter beeld over het persoonlijk gebruik hiervan.

Maar er is meer mogelijk met MS Translator. Deze is ook te gebruiken bij een presentatie met Powerpoint. Microsoft heeft een add-on gemaakt waarin de (gesproken) presentatie van de docent als ondertiteling verschijnt onder de presentatie. Ook kunnen studenten via hun eigen device een qr-code scannen en de presentatie live volgen met de ondertiteling in een eigen gekozen taal. Ook zit er een chatfunctie bij waarin allochtone studenten in hun eigen taal vragen kunnen stellen en deze worden voor de docent zichtbaar in de door de docent gekozen taal. Deze kan de vragen vervolgens beantwoorden, waarbij de student de antwoorden in zijn eigen taal ontvangt. Naast interculturele communicatie biedt dit ook de mogelijkheid voor studenten met een gehoorbeperking om de lessen te volgen. Doordat de gesproken tekst wordt geannoteerd (spraak naar tekst) heeft dit ook voordelen voor studenten met dyslexie. In onderstaand filmpjes worden de toepassingen in het onderwijs getoond. Het tweede filmpje gaat dieper in op het gebruik van MS Translator met behulp van de Powerpoint Add-on.

De ontwikkelingen van MS Translation staan nog aan het begin, maar het heeft de potentie om het (taal)onderwijs flink ‘op te schudden’. Met een ‘donkere bril’ gekeken moet men zich afvragen of we nog wel ‘vreemde talen’ moeten gaan leren? Het antwoord is vooralsnog simpel: ja, natuurlijk moet dat nog. De technologie staat nog in de kinderschoenen en gaat pas werken als ‘iedereen’ de middelen heeft om op deze manier te communiceren. Maar het potentieel zit in de mogelijkheid om het onderwijs te ‘globaliseren’ en ‘democratiseren’. Denk aan het ontwikkelen van interculturele vaardigheden doordat communicatie geen barrière meer vormt tussen mensen die elkaars taal niet spreken. Het maakt het onderwijs toegankelijker voor iedereen en creëert hierdoor gelijke kansen voor mensen met een beperking en afstand tot de toegang naar goed onderwijs (bijvoorbeeld jongeren in derde wereldlanden). Maar deze argumenten hebben een hoog gehalte van ‘wereldvrede’. Dichterbij huis kan Microsoft Translator het NT2 onderwijs helpen en kunnen ROC’s ook makkelijker lessen verzorgen aan arbeidsmigranten of op afstand opleidingen verzorgen aan studenten als dit gecombineerd wordt met Skype voor Bedrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.