Onderzoek: “Online quizen dragen bij aan beter onthouden”

Uit Australisch onderzoek blijkt dat het gebruiken van online quizen een positief effect heeft op het onthouden van leerstof. Door het gebruik van online tools als Quizlet, Mentimeter of Socrative als formatieve toetsing wordt informatie langer onthouden. Aan de hand van een tweetal hypotheses werden twee verschillende soorten online tools getest. Hypotheses: Het gebruik van online quiztools leidt tot betere resultaten van de officiële examens. Een flashcard tool (met ‘fill-in the blanks) is effectiever dan een systeem met meerkeuzevragen. Over de eerste hypothese kan ik kort zijn: het maken van een online quiz draagt bij aan een beter resultaat bij

Continue reading

“Virtual reality gevaarlijker dan social media”

Onlangs verscheen een zeer lezenswaardig artikel in de Vives, waarin VR-expert Jeremy Bailenson waarschuwt voor de risico’s van virtual reality. De hersenen verwerken VR als een ‘echte ervaring’. Hierdoor wordt de beleving vergroot en wordt ook het motorisch gedeelte van de hersenen getraind. Voor onderwijs biedt dit uiteraard ongekende mogelijkheden om het onderwijs beter en aantrekkelijker te maken. Maar Bailenson maakt zich ook zorgen over de mogelijke negatieve effecten die met name door de game-industrie en social media bedrijven worden veroorzaakt. Bailenson is hoogleraar aan de Standford University en onderzoekt al twintig jaar de effecten van virtual reality op het menselijk

Continue reading

“21st Century Skills bestaan niet”

Deze prikkelende kop boven een artikel van ictheek.nl trok meteen mijn aandacht. Toen ik zag dat het afkomstig was van Paul A. Kirschner (hoogleraar Open Universiteit) kon ik een glimlach niet onderdrukken. Kirschner heeft het prikkelen van de ‘nieuwlichters’ van het moderne onderwijs tot kunst verheven. Waar de voorstanders van het moderne onderwijs het traditionele onderwijs tot een karikatuur maken door dit af te schilderen als onderwijs waarin alleen maar de docent aan het woord is en studenten verveeld in de bankjes hangen, dient Kirschner ze met hun eigen middelen van repliek. Kirschner is zeker geen traditionalist die tegen onderwijsvernieuwing

Continue reading